Биохемиска лабораторија со меѓународен сертификат за квалитет

Дневна доза здравје

јуни 06,2010

Во чекор со светските стандарди, биохемиската лабораторија „Филип Втори“ е под секојдневна комплетна контрола на квалитетот од страна на стандардизирани меѓународни институции.

Како резултат на своето високо ниво на квалитет, сигурност и стандардизација, биохемиската лабораторија доби меѓународен сертификат со златен печат за висок степен на контрола на својот квалитет.

Тоа значи дека комплетно сите анализи во нашата лабораторија се високостандардизирани, сертифицирани и потврдени како сигурни од страна на специјализирана меѓународна институција.

Тоа е награда за нашето десетгодишно успешно постоење и работење по светски стандарди заради што комплетно стоиме зад точноста и сигурноста на нашите издадени резултати.

За најбрза, најквалитетна и најточна анализа на Вашата крв, високоедуцираниот и сертифициран тим на биохемиската лабораторија „Филип Втори“ Ви стои на располагање 24 часа, 7 дена во неделата.