Филип Втори дел од мултицентричната интерационална студија IC-GLOSSARI

Дневна доза здравје

август 08,2013

Филип Втори дел од мултицентричната интерационална студија IC-GLOSSARI

Филип Втори и одделот за интензивна нега влегоа во мултицентричната интернационална студија за тешки акутни респираторни инфекции во одделите за интензивна нега. Оваа студија под името Intensive Care Global Study on Severe Acute Respiratory Infection (IC-GLOSSARI) се спроведува од страна на Европското здружение за интензивна нега (ESCIM). На овој начин продолжува нашето континуирано залагање да придонесеме кон новите сознанија во функција на подобрување на квалитетот на здравјето.