Како да се заштитиме или да ја запреме остеопорозата?

Дневна доза здравје

декември 12,2020

Како да се заштитиме или да ја запреме остеопорозата?

Остеопорозата се дефинира како состојба во која постои зголемена разградба на коскеното ткиво, со што тоа станува порозно, коските се меки и кршливи, и тоа доведува до многу голема веројатност од појава на сериозни скршеници дури и при лесни падови или удари.

Ова значи дека суштината на остеопорозата е појавата на порозни коски кои имаат намалена цврстина и променет квалитет, поради што се подложни на појава на скршеници.

Скршениците на колк кај постарите лица (кои често се пропратени со неспособност за извршување на основните дневни активности)  многу често се случуваат поради присуство на остеопорозата.

Исто така најчестите скршеници при остеопороза се на подлактницата, пршлените и колкот. Особено се сериозни скршениците на пршлените, кои најчесто се јавуваат спонтано и доведуваат до губење на висината, појава на грпка, болки во грбот, половината и долните екстремитети и нарушено држење на телото и активност. Скршениците на колкот, од друга страна, се лекуваат хируршки со сите можности за компликации кои со себе ги носат таквите зафати.

Навременото откривање на оваа болест е многу значајно, за да се превенираат последиците. Сами не можете да ја откриете оваа болест се додека не се здобиете со некоја скршеница. Затоа е потребно да се консултирате со стручно лице-лекар специјалист во оваа област.

Доколку сте повозрасни од 35 години и имате најмалку два од следните ризик фактори, најдобро е да се консултирате со лекар:

  • седечки начин на живот
  • рана менопауза
  • хронична употреба на кортикостероиди
  • употреба на цигари, алкохол и кофеин
  •  исхрана пребогата со протеини од животинско потекло, фосфорна киселина (фосфор) и сол.Превенција:

Иако генетските фактори играат голема улога во ризикот од остеопороза, начинот и стилот на живеење може да влијаат на коскеното формирање во текот на младоста, како и на степенот на коскеното губење во текот на подоцнежниот период на животот.

Исхраната, вежбањето и преостанатите фактори на стилот на живеење имаат клучна улога врз здравјето на скелетот и одржувањето на коскеното формирање.

Децата и младите треба да имаат:

  • Редовно и оптимално внесување на калциум
  • Нормална и оптимална исхрана и да не се потхранети или лошо исхранети
  • Доволно витамин Д преку редовно изложување на сонце и со надопол-нување со суплементи
  • Редовна физичка активност
  • Да не пушат и да не консумираат алкохол

Постојат неколку терапии за остеопорозата, а всушност истите можат да се користат и за превенција од појава на болеста:

Витамин Д – за правилна апсорпција и искористување на калциумот на телото му е потребен витамин Д. Но, факт е дека кај лицата кои живеат во места каде има доволно сонце, дефицитот на овој витамин не е присутен, така што суплементацијата на витамин Д не е од некоја голема корист.

Калциум – скоро задолжително при третман на остеопороза се препишуваат и суплементи на калциум, но вистинскиот проблем кај остеопорозата не е недостатокот на внес на калциум, туку неговото неправилно искористување и трошење.

Лекови – во последните години, развиени се и лекови кои имаат за цел да ги зајакнат коските кај веќе настанатата остеопороза и да го намалат ризикот од настанување на скршеници.

Вежбање – доколку не вежбаме редовно коските нема да зајакнат ниту да се здебелат. За да коските ги задржат минералите во себе (калциумот), треба да бидат изложени на отпор спротивно од силата на земјината тежа. Доколку пушите, најдобро е ваднаш да престанете со тоа.

Правилна исхрана – намалете ја количината на сол, протеини од животинско потекло и фосфор во вашата исхрана. Вообичаената исхрана богата со сол, фосфор и протеини од животинско потекло предизвикува преголемо излачување на калциум од нашиот организам, што значи дека дури и да внесуваме доволно калциум тој нема да се задржува во коските туку ќе се излачи преку урината.

За да го спречиме овој губиток на калциум треба да ја намалиме употребата на сол во нашата исхрана, да внимаваме на внесот на фосфор (да не консумираме газирани пијалоци богати со фосфорна киселина) и да внесуваме протеини во препорачана количина од 50-60 грама на ден, притоа внимавајќи на квалитетот на внесените протеини, т.е. да се внесуваат протеини и од растително, а не само од животинско потекло.