Кампањата за борба против кардиоваскуларните заболувања

Дневна доза здравје

март 03,2010

И оваа година Специјалната болница по хируршки болести ФИЛИП ВТОРИ продолжува со активно учество во кампањата за борба против кардиоваскуларните заболувања. По тој повод, во соработка со Црвениот крст на град Скопје и Заводот за социјални дејности во Скопје беа реализирани неколку проектни активности и тоа:- ФИЛИП ВТОРИ финансиски го поддржа печатењето на промотивниот плакат под мотото “Пушењето – непријател на здравјето на вашето срце” – Психолозите од болницата одржаа едукативна работилница на тема “Креативни пристапи во борбата против пушењето” со младите волонтери од Црвениот крст на град Скопје- Од страна на детскиот кардиолог, во болницата беа спроведени бесплатни кардиолошки прегледи на 5 доенчиња од Домот за доенчиња и мали деца без родителска грижа од Битола, како и 3 деца од СОС Детското село и 10 Деца згрижени во згрижувачки семејства.

– Психолозите од болницата заедно со волонтери од Црвениот крст на град Скопје посетија во нивните домови три пациенти оперирани во ФИЛИП ВТОРИ.