Нека храната биде ваша сила!

Дневна доза здравје

јули 07,2023

Поткрепете го вашиот оганизам со избалансиран и здрав начин на исхрана кој ќе ве заштити од сите можни форми на неисхранетост, голем број болести или други состојби како на пример обезност (прекумерна тежина).

Јавна тајна е дека доминацијата на процесирана храна, урбанизацијата и забрзаниот начин на живот вилјаат во огромна мера на нашиот начин на исхрана. Сепак она што треба да се знае е дека никогаш не е доцна да се промената приоритетите, да се донесат добро информирани заклучоци и да стави сопствената добросостојба на прво место.

Врамнотежена исхрана е ,,горивото,, потребно за остварување на вашите соништа и може да ве однесе подалеку.

Промовирање на здрава исхрана

Здравата исхрана помага да се заштитите од неухранетост во сите нејзини форми, како и од низа незаразни болести и други состојби. Сепак, зголеменото производство на преработена храна, брзата урбанизација и менувањето на животниот стил доведоа до промена на начионот на исхрана. Луѓето сега консумираат повеќе храна богата со енергија, масти, слободни шеќери и сол/натриум, а не јадат доволно овошје, зеленчук и интегрални житарки.

Исхраната може да зависи од изборот на храна на поединецот, но и од достапноста и цената на здравата храна, како и социокултурните фактори. Затоа, промовирањето на животна средина за одгледување здрава храна, бара вклучување на повеќе сектори и засегнати страни, вклучувајќи ги владата, јавниот и приватниот сектор.

Владите имаат централна улога во создавањето средина за одгледување здрава храна им овозможува на луѓето лесно да усвојат и одржуваат здрави диететски практики. Ефективните активности на креаторите на политики вклучуваат:

  • Координирање на трговијата, системот за храна и земјоделските политики со заштита и унапредувањето на јавното здравје;
  • Поттикнување на побарувачката од страна на потрошувачите за здрава храна и оброци;
  • Промовирање на здрава исхрана во текот на животот.

Глобалната стратегија на СЗО за исхрана, физичка активност и здравје, беше усвоена во 2004 година од страна на Светското здравствено собрание. Повикни беа владите, СЗО, меѓународните партнери, приватниот сектор и граѓанското општество да преземат акција на глобално, регионално и локално ниво за поддршка на здравата исхрана и физичката активност. Земјите-членки на СЗО, исто така, се согласија да го намалат глобалниот внес на сол за 30% до 2025 година; и да се запре порастот на дијабетес и дебелина кај возрасните и адолесцентите, како и кај децата со прекумерна тежина до 2025 година.

Во нашата клиника на располагање ви се доктори од кои можете да добиете соодветни совети и одговори на прашањата поврзни со оваа тема. Закажете на 02/3091-484