Семинар по спортска медицина

Дневна доза здравје

јуни 06,2014

Семинар по спортска медицина

На 09.05.2014 година, во Скопје, Македонскиот олимписки комитет организираше семинар по спортска медицина, на кој главен предавач беше д-р Андреј Швент, (Република Словенија), меѓународен експерт од областа на електро-мускулната стимулација (ЕМС) во спортот и здравството.

Д-р Андреј Швент е експерт за ЕМС за спортски тренинг/рекреација, физикална терапија, рехабилитација, респираторна физиотерапија и висок предавач на Универзитетот во Копар (Словенија) по апликативна кинезиологија.

На семинарот беа разработени теми за користење на ЕМС во процесот на зголемување на специјалната физичка подготовка во процесот на развој на спортскиот тренинг, развој на специфични мускулни способности, регенерација на мускулни групи, спортска рехабилитација, современи технологии за прирачни мерења во тренинг за ефикасно дишење во спортот и други теми за ЕМС во рехабилитацијата.