Радиологија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Радиологија

Одделот за радиодијагностика во Клиничката болница Жан Митрев, функционира според највисоки светски стандарди со високо стручен едуциран кадар од доктори радиолози и радиолошки технолози со долгогодишно искусво и со бројни современи дијагностички и интервентни процедури.

 

Одделот за расдиодијагностика во нашата клиника ви нуди најсовремена апаратура за дијагностика на заболувања на дојка и прегледи кои ги изведува квалификуван и високопрофесионален тим.

 

Радиодијагностички услуги:

 • Ултразвук на дојки
 • Дигитална мамографија
 • 2Д и 3Д мамографски преглед (томосинтеза)
 • Тенкоиглена аспирациона биопсија под ултразвучна контрола
 • Core биопсија под ултразвучна контрола
 • Магнет на дојка
 • Оперативен третман на дојка

Ултразвук на дојка

Со оваа метода која користи ултразвучни бранови се анализира структурата на дојката, се детектираат цисти ,воспалителни промени на дојката и е почетна метода за дијагностицирање на карцином на дојката.
Методата е безбедна и за трудници затоа што не користи рентген зраци.
Со ултразвук на дојка се почнува после 20 година, по потреба и порано. Најдобар период за преглед кај жени во репродуктивен период со постоечки циклус е од 5- 10 ден од циклус.
Прегледот се прави во амбуланта, трае од 20-30 минути, не е болен и нема компликации.

Ултразвучниот преглед на дојка се користи кај млади жени со густ жлездест цртеж.

 

Мамографија

Мамографијата е неинвазивна радиолошка метода за преглед на дојката која се користи  за откривање на тумори и други промени кој се премали за да се испалпираат.
Првата мамографија се советува да се направи помеѓу 35-40 години ,а по 40 година  секои 1- 2 години. Пациентки со фамилијарна анамнеза на карцином на дојка или овариуми скрининг мамографијата треба да ја почнат порано во договор со радиолог.
Пациентки со висок ризик за карцном на дојка покрај мамографијата треба да направат и магнет на дојка.

Пациентка со циклус најдобро е да го прави прегледот од 7-15 ден од почеток на циклус.
Пред доаѓањето на преглед не треба да се користат антиперспиранти,пудри  под пазуви бидејќи може да дадат артефакти на мамограмот и грешка во анализата на мамографијата.


2Д мамографија
– дигитална мамографија е радиолошка метода која за разлика од класичната мамографија е со помала доза на зрачење на пациентката околу 30-40% , а со дигитализација на сликата се овозможува подобра визуелизација на микрокалцификатити и архитектонската дисторзија на дојката, а сето тоа е предност за откривање на карциномот на дојката во најран стадиум.

3Д мамографијата – томосинтезата – студиите докажале дека 3Д мамографијата-томосинтезата  го намалува бројот на лажно позитивни наоди. Томосинтезата е посебно корисна кај жени со густо ткиво на дојката. Овозможува рана детекција на карциномот со јасен приказ на лезијата и го редуцира бројот на непотребни биопсии.
Томосинтезата може да се снима како дополнителен имиџинг со конвекционалната мамографија или како самостоја метода. Зрачењето е еднакво или малку повеќе во однос на мамографијата, но во границите кој се пропишани од меѓународните водичи за радијациона сигурност. Со томосинтеза се зголемува можноста за детекција на карциномот за 30-40%.

Нашиот мамомат е најсовремен апарат со супериорни клинички перформанси, ергономичен дизајн кој овозможува комфорт на пациентката за време на снимањето, ниски дози на зрачење како и брзина на скенирање од 3,7 секунди.

 

Биопсија на дојка под контрола на ултразвук

Биопсијата на дојка под ултразвук помага да се лоцира тумефактот и да се земе примерок од ткивото за патохистолошка анализа. Таа е помалку инвазивна од хирушката биопсија, остава помала или незабележителна лузна и не се користи јонизирачко зрачење.

Тумефактите во дојката најчесто се детектираат при самопреглед, ултразвук или мамографија. Но, со овие процедури не е секогаш можно да се каже дали промената е бенигна или малигна.

 

Индикации за биопсија на дојка се:

 • Суспектни солидни маси
 • Дисторзија на структурата на дојката
 • Зона на абнормални промени

 

Биопсијата под ултразук може да биде:

 • Тенкоиглена аспирациона, каде се користи многу тенка игла за екстракција на флуид или клетки од абнормалната зона
 • Кор биоспија со која се зема примерок од ткивото во дојката со инсерција

За изведување на процедурата потребно е да се соблече целата  горна облека и да се тргне накитот.

Пред биосијата потребно е да го информирате радиологот за сите лекови кој ги користите и дали имате некакви алергии посебно на анестетици. Доколку земате  аспирин или друга антикоагулантна терапија можно е да треба да ја прекинете терапијата три дена пред процедурата.

 

Како се изведува процедурата

Локален анестетик се инјектира во дојката. Се подготвува стерилно поле и со помош на трансдјусерот се лоцира лезијата. Се прави мал убод на кожата на местото каде иглата за биоспија се пласира.
Радиологот со трансдјусерот-сондата го мониторира местото на иглата и лезијата и помага иглата да се внесе директно во лезијата.Со автоматски пиштол се боцка и се зема ткиво од лезијата. Постапката се повторува 3-6 пати.По завршувањето на процедурата се прави притисок на местото за да се сопре крварењето .Процедурата најчесто е комплетна за околу 1 час.

За време на процедурата како и по процедурата пациентката ќе чуствува мал дискомфорт и мала болка. Се ставаат ладни облоги во следните 24ч.

Во овој период од 24ч треба да се намалат активностите, потоа може да се продолжува со нормални активности.

Како несакани последици може да се јави хематом на местото на биопсијата или инфекција (црвенило,толпина). Во случај на таква појава контактирајте го докторот што ја изведувал процедурата да се ординира антибиотска терапија. Ризикот за појава на несакани последици е 1:1000 по биопсија.

Дијагнозата од биопсијата ја дава патолог, најчесто 5-7 дена по процедурата.

 

Магнетна резонанца

Магнетна резонанца е неинвазивен дијагностички модалитет кој главно се користи кај жени кај кој се сомнева или веќе е откриен карцином на дојка со претходните дијагностички процедури и помога во проценката на големината на туморот, како и да се утврди мултифокалност на туморот и да се провери постоење на тумор во другата дојка.

Улогата на магнетот на дојка во дијагностицирање на карцинот на дојката е особено значајна  во следните случаеви:

 • Како скрининг метода се користи кај жени со висок ризик за карцином на дојка, а се во групата на млада популација. Скрининг на дојка кај жени со висок ризик (20% или повеќе) за настанок на карцином на дојка вклучувајќи и генетски мутации МРИ има сензитивност 71-100% , а специфичност 81-99%. Кај пациентки со позитивни BRCA мутации се препорачува на 1 година магнет на дојка  после 30 година.
 • Преглед на контралатералната дојка кај хистолошки верифициран унилатерален карцином
 • Проценка на локална проширеност на болеста / предоперативна припрема
 • Проценка на тераписки одговор кај пациентки на неоадјувантна хемотерапија
 • Евалуација на дојката кај детектирани метастази од примарен карцином од непознато потекло
 • Проценка на повторлива болест кај пациентки кај кој е спроведено конзервативно хирушко лечење

Неопходно е прегледот да се прави од 5-12 ден од почеток на менструалниот циклус.

 

Одделот за рентген дијагоностика располага со најсовремени имиџинг модалитети од компанијата Phillips

 • Рентген апарати (класичен, мобилен, C-arm)
 • Ултразвук
 • 256 слоен компјутерски томограф
 • Магнетната резонанца  – Ingenia 1.5T
 • Ангиограф

 

По што сме препознатливи

 • Сите процедури се изведуваат според пропишените протоколи од светските водичи.
 • Тимски интердисциплинарен пристап со индивидуален менаџмент на секој пациент.
 • Најголемо искуство во дијагностика на вродени и стекнати заболувања на кардиоваскуларниот систем во земјата и регионот.

 

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Д-р Магделена Поповска Цветкова

Д-р Мимоза Толевска

Д-р Елена Пижула