Васкуларна хирургија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Васкуларна хирургија

Одделот за васкуларна хирургија во клиничката болница Жан Митрев, функционира според најсовремени и највисоки светски стандарди. Одделот за васкуларна хирургија нуди професионален пристап и врвна здравствена нега, за сите специфични болести на сите категории пациенти. Одделот поседува најсовремени апаратури за диагностика и реализирање на сите видови на интервенции поврзани со васкуларните заболувања. Тимот е составен од високо стручно едуциран медицински персонал.

 

Васкуларна хирургија е специјалност која се занимава со решавање на состојбите кои влијаат на крвните садови и создаваат нарушување на васкуларниот систем. Васкуларната хирургија е предоминантно превентивна медицина, која е фокусирана на превенција на смрт, губиток на екстремитети и мозочни удари.

Васкуларната хирургија вклучува:

 • Третман на периферна васкуларна болест
 • Аневризма на абдоминална аорта
 • Хируршки третман на периферните крвни садови на нозете со настаната гангрена
 • Хируршки третман на периферните крвни садови на потколеничниот (лимбичен) дел на нозете
 • Третман на каротидна болест (ендаректомија, кинкинзи)
 • Третман на вертебрална болест (транспозиција, кинкинзи)
 • Третман на аневризма на абдоминална аорта
 • Креирање на артерио – венски фистули кај пациенти на дијализа
 • Операција на вени
 • Портокавален шант /сплено-ренален шант/мезокавален шант
 • TEVAR (за решавање на аневризма или дисекција на торакоабдоменатата аорта)
 • EVAR (за решавање на аневризма или дискеција на абдоменалната аорта)

По што сме препознатливи во регионот

Во Македонија воопшто, детекција и третман на болести на вертебралните артерии се врши само во Клиничката болница Жан Митрев. Болестите на вертебралните артерии даваат симптоматологија која варира од вртоглавици, преку нестабилност, до атаксија, зуење во уши, губиток на свест, диплопија, проблеми со видот. Поради тоа многу често пациентите кои боледуваат од оваа болест се изгубени по болничките лавиринти на различни медицински специјалности без детектирање на вистинскиот проблем и губење на скапоцено време. Во Клиничката болница Жан Митрев докажувањето на болестите на вертебралните артерии се врши со компијутерска томографија на артериите на глава и врат, каде искусен тим на радиолози го врши анализирањето (читањето на резултатите), а тимот од хирурзи проценката за оперативниот третман.

Транспозицијата е најчест тип на операција при болест на вертебралните артерии.

 

 

Операциите кој се извршуваат во Одделот васкуларна хирургија се покриени од фондот (ФЗОМ) а за пациентите надвор од Македонија, Клиничката болница Жан Митрев, има вклучено договор за соработка со приватни осигурителни комапании

 

Акад. д-р Жан Митрев

Д-р Никола Христов