Случај на критична стеноза на каротидна артерија проследен со краткотрајно пореметување на говорот

Дневна доза здравје

мај 05,2015

Случај на критична стеноза на каротидна артерија проследен со краткотрајно пореметување на говорот

Пациентката О.К. на 67 годишна возраст беше примена во амбуланта поради тегоби во вид на краткотрајно пореметување на говорот(неразбирлив говор) и трнење на десната рака кои се јавиле два часа пред приемот во болница. Пациентката дава податок дека не била одамна на лекар и на своја рака зема Тбл. Енап за покачен крвен притисок. Пуши цигари повремено, а не знае дали има покачени маснотии или шеќер во крвта бидејќи не правела биохемиски анализи. Амбуланткси притисокот е измерен 140/90ммХг и ЕКГ и ехокардиографскиот преглед се без значајни патолошки промени. Направен е и доплер на каротидни артерии кои одкриваат значајно стеснување на ниво на лева внатрешна каротидна артерија. Веднаш потоа направена е и 64 МСКТ каротидографија која открива критична стеноза на лева внатрешна каротида со присутен крупен тромб над стеснувањето.

Поставена индикација за хируршки третман и кај пациентката направена ургентна тромбендартеректомија. Постоперативно пациентката се чувствува добро. Контролна каротидографија и доплер испитување се во прилог на уредни димензии и струјни брзини на ниво на каротидата.