Здравјето преку устата влегува

Дневна доза здравје

јуни 06,2023

Безбедна храна, безбеден живот

Дали знаевте дека?

Во светски размери 1 од 10 луѓе годишно се разболува од контаминирана храна? При тоа децата до 5 години се најзагрозена категорија.

Што е контаминирана храна?

Тоа е храната која е заразена со опасни материи и бактерии и од кои луѓето може да се разболат. Такви се микроорганизмите, пестицидите, остатоците од лекови за животни, стаклото и камчињата. Земјоделците, производителите на храна и дистрибутерите треба да помогнат во обезбедување чиста, неконтаминирана храна.

Што можеме ние дома да преземеме?

  • мијте ги рацете со сапун пред и за време на подготовката на храната
  • чувајте ја храната во затворени садови во фрижидер, бидејќи микробите може многу лесно да се размножат.
  • не го мијте сировото месо и живина со вода. Микробите, доколку ги има, не се измиваат, напротив може да се рашират на работните површини, садовите и на друга храна.
  • не јадете храна која паднала на подот, бидејќи и при најмалиот допир, микробите може да се пренесат врз храната.

Штом храната е безбедна и вие сте. Безбедноста на храната е во ваши раце!

Клучни информации

  • Безбедноста на храната, нејзината исправност за користење во исхраната се неразделно поврзани.
  • Околу 600 милиони луѓе, односно секој десетти човек во светот, се разболува од внесување контаминирана храна, а дури 420 000 луѓе умираат.
  • 110 милијарди долари е годишната загуба од аспект на работни часови и медицински трошоци во земјите со низок и среден приход.
  • Децата под 5 години претставуваат 40% од вкупно засегнатите од овој проблем, што резултира со 125 000 смртни исходи.