Ekipi i Zan Mitrevit

Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

1988-1996 Shkollën fillore “Jan Amos Komenski” – Shkup
1997-2000 Gjimnazin “Nikolla Karev” – Shkup
2001-2007 Fakultetin e mjekësisë – Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup
2008-2009 ISHP “Promedika” – mjek i praktikës së përgjithshme
2009 Spitali special “Filip i Dytë” – gjashtë muaj praktikë vullnetare
2009 Filloi specializimin për mjekësi interne
2013 Specialist për mjekësi interne
2010-2014 PLIVA Dooel Shkup – bashkëpunëtor profesional
2014 Spitali special “Filip i Dytë” – departamenti për kujdes intensiv

AVANCIM PROFESIONAL:

  • EAGE postgraduate course 100 years of dictum “ No acid no Ulcer “ ; 4-6  nëntor 2010, Zagreb – Kroaci
  • Kongresi i 4-të i shoqatës maqedonase për kardiologji; 4-7 qershor 2010, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i 18-të i mjekëve të Republikës së Maqedonisë ; 15-18 qershor 2011, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i dytë i shoqatës së pneumoftiziologëve të Republikës së Maqedonisë; 3-5 nëntor 2011, Shkup – Maqedoni
  • Kongresi i 5-të i pediatërve të Republikës së Maqedonisë;  05-09 tetor 2011, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i 4-të i shoqatës maqedonase për nefrologji, dializë, transplanto dhe organe artificiale;  21-24 qershor 2012, Ohër, Maqedoni
  • Simpozium “Risi në pediatrinë 2013” në organizim të shoqatës së pediatërve të Republikës së Maqedonisë

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin