Ekipi i Zan Mitrevit

Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

2023

Ka dhënë provim profesional dhe ka marrë licencë për punë në Odën e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

2016 – 2022

Doktor i Mjekësisë në Universitetin “Sh. Kirili dhe Metodi”, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2012 – 2016

Shkolla e mesme “Jane Sandanski”, Shtip në drejtimin e infermierisë

2024 – në vazhdim

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, Spitali klinik “Zhan Mitrev”, Shkup

2023 – 2024

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, Zdravstven dom, Shkup – Ndihma urgjente mjekësore

2022

Vullnetare, Klinika Universitare për Psikiatri, Shkup

2022

Vullnetare, Klinika Universitare për Sëmundjet Kirurgjike “Sh. Naum Ohridski”, Shkup

  • Pjesëmarrje në Kongresin e Dytë Ndërkombëtar për Raport të Rastit në Shoqatën Mjekësore të Maqedonisë
  • Shkollë verore në mjekësinë urgjente nga Shoqata Evropiane Studentore e Mjekësisë, Ohër
  • Pjesëmarrje aktive në workshop “Elektrokardiografi klinike” në ZSM
  • Pjesëmarrje aktive në workshop “Radiologjia Emergjente” në ZSM

2019

Ka marrë cmimin për Konferencën e Dytë të Prezantimit të Rastit, për një rast të paraqitur me titullin “Karcinoma papilare në gjëndrën tiroide aksesore me karcinomë mikropapilare shoqëruese tek tiroidja normotopike”.

 

2024

Shoqata Evropiane e Reanimacionit (ERC)

2023

Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Anglisht

Gjermanisht

Spanisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin