Услуги

Врвни услуги од современата медицина, резултати базирани на брза и прецизна дијагностика, превенција на болести, извршување на комплексни операции.

24 ГОДИНИ ВРВНА МЕДИЦИНСКА НЕГА

Нашата експертиза, посветеност и беспрекорна нега за пациентот кој е секогаш во центарот на нашето делување, придонесоа да сме партнер од доверба сите овие изминати години, за што сме бескрајно благодарни.

Гастроентерохепатологија

Види повеќе

Генетика и Персонализирана Медицина

Види повеќе

Гинекологија и Акушерство

Види повеќе

Електрофизиологија

Види повеќе

Ендокринологија

Види повеќе

Интерна Медицина

Види повеќе

Интервентна кардиологија и кардиохирургија за деца

Види повеќе

Кардиологија

Види повеќе