Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Генетика и персонализирана медицина

Преку клик на линкот може веднаш да закажете преглед on-line или преку нашиот контакт број на 02 3091 484

Што сѐ ви е достапно во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина?

Нашата Лабораторија за Генетика и Персонализирана Медицина е првата лабораторија во регионот која ја имплементира персонализираната медицина во секојдневието на пациентите, притоа користејќи ги молекуларно-биолошките и геномските техники за функционирање на два подеднакво важни за човечкото здравје, а сосема различни сектори: едниот е хумана генетика и дијагностика, а другиот е молекуларна дијагностика на инфективни болести.

Во секторот за хумана генетика и дијагностика вршиме дијагностика на ретки болести и различни синдромски и системски нарушувања, идентификуваме патогени или потенцијално патогени генетски варијации кои предизвикуваат развој на рак (онкогенетика), правиме молекуларна карактеризација на канцерите врз основа на што одредуваме таргетирана терапија (онкогенетика), вршиме дијагностика на кардиоваскуларни генетски болести и генетски хематолошки нарушувања (генетика на кардиоваскуларни болести), дијагностика на генетски имунолошки нарушувања, дијагностика на педијатриски генетски болести , дијагностика на дерматолошки и офталмолошки генетски болести , дијагностика на невролошки генетски болести, дијагностика на различни метаболни генетски болести, одредуваме фармакогенетски одговор на многу лекови со цел оптимизација на терапијата, нудиме неинвазивна пренатална дијагностика (NIPT) (линк до NIPT verifi), тестирање за родителство/сродство, нутригенетски анализи и интолеранции ), како и бесплатни генетски консултации.

Во секторот за молекуларна дијагностика на инфективни болести пак нудиме широка палета на молекуларни методи со кои можеме директно да потврдиме или негираме присуство на генетски материјал од инфективен причинител на одредена болест (респираторни патогени вируси и бактерии, гастроинтестинални вируси и бактерии, сексуално-преносливи болести, HCV/HBV/HIV, паразити, бактерии од рани и останати биолошки примероци), и тоа за неколки часа и со далеку посупериорна специфичност и сензитивност во однос на конвенционалните микробиолошки методи.

За повеќе детали информирајте се повеќе во долунаведените секции, или пак поставете му прашање на тимот од генетската лабораторија по телефон +389 70 285 751 или по e-mail genetskalab@zmc.mk