Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Листа на услуги

 

Листа на услуги во детска хирургија

 • Hernia inguinalis
 • Cryptorchismus
 • Hypospadia
 • Appendicitis ac.
 • Varicocella testis
 • Инвагинација без ресекција
 • Инвагинација со ресекција
 • Конгенитални аномалии на GIT, сите вродени манi (atresio oesophagei, atresio duodeni, atresio intestini, atresio ani, malrotatio)
 • Diverticulum meckeli
 • Kolostoma/ileostoma /отворање /затворање
 • M.Hirschsprung
 • Phymosis
 • Torsio testis
 • Stenosis ureteropyelitica
 • Stenosisi praevesicalis
 • Tu Willms ,Nuroblastoma,Tu reg. abdominalis et thoracis
 • Биопсии на меки ткива
 • Ембрионални тумори на абдомен и граден кош
 • Ehinococcus pulmonum et hepatis
 • Бенигни тумори на лице и тело
 • Cysta colli lateralis et mediana
 • Hydrocela testis
 • Funiculocela tesis
 • Toriso ovarii
 • Steonis pylori congenita