Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Листа на услуги

 

Листа на услуги во детска хирургија

 • Hernia inguinalis
 • Cryptorchismus
 • Hypospadia
 • Appendicitis ac.
 • Varicocella testis
 • Инвагинација без ресекција
 • Инвагинација со ресекција
 • Конгенитални аномалии на GIT, сите вродени манi (atresio oesophagei, atresio duodeni, atresio intestini, atresio ani, malrotatio)
 • Diverticulum meckeli
 • Kolostoma/ileostoma /отворање /затворање
 • M.Hirschsprung
 • Phymosis
 • Torsio testis
 • Stenosis ureteropyelitica
 • Stenosisi praevesicalis
 • Tu Willms ,Nuroblastoma,Tu reg. abdominalis et thoracis
 • Биопсии на меки ткива
 • Ембрионални тумори на абдомен и граден кош
 • Ehinococcus pulmonum et hepatis
 • Бенигни тумори на лице и тело
 • Cysta colli lateralis et mediana
 • Hydrocela testis
 • Funiculocela tesis
 • Toriso ovarii
 • Steonis pylori congenita