КАРДИОХИРУРГИЈА И ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА КАЈ ДЕЦА (0-18 год.) - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

КАРДИОХИРУРГИЈА И ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА КАЈ ДЕЦА (0-18 год.)

Одделот за детска кардиохирургија е составен од искусен тим во областа на детската кардиохирургија. Во овој оддел работат врвни професионалци од областа на кардиохирургија, детска кардиологија, анестезиологија, кардиоперфузија и педијатарија, кои со максимално посветеност ги вршат и најкомплексните кардиохируршки интервенци кај деца од 0-18 години. Клиничката болница Жан Митрев располага со најсовремена технологија за дијагностицирање, оперативен и интервентен третман на срцеви заболувања кај деца. Воедно клиниката ги почитува препораките за оптимално време за третман на вродените срцеви мани.

 

Хируршки третман на вродени срцеви мани кај деца

Вродените срцеви мани се делат на ацијаногени (кога детето не помодрува и цијаногени кога детето помодрува).

 • Корекција на преткоморен септален дефект
 • Корекција на коморен септален дефект
 • Коарктација на аорта (стеснување на аорта)
 • Корекција на пулмонална стеноза
 • Третман на постоечки дуктус артериозус
 • Корекција на транспозиција на големите крвни садови
 • Корекција на вродена срцева мана Double right ventricle (DORV)
 • Фалот тетралогија

 

Корекција на преткоморен септален дефект

Преткоморен септален дефект е кога детето се раѓа со дупка меѓу преткоморите.Кога овој дефект е изолиран вообичаено се чека до крајот на првата година спонтано да се затвори. Корекцијата може да биде со интервентна процедура или со кардиохируршка операција.

 

Транспозиција на големи крвни садови

Транспозиција на големите крвни садови е вроден срцев дефект (присутен при раѓање). Поради абнормалниот развој на срцето на фетусот во текот на првите 8 недели од бременоста, големите крвни садови кои носат крв од срцето до белите дробови и телото неправилно се поврзани.

 

Третман на постоечки дуктус артериозус

Пред раѓањето, бебето има крвен сад што тече меѓу аортата (главната артерија во телото) и пулмоналната артерија (главната артерија до белите дробови), наречена дуктус артериозус. Овој мал сад најчесто се затвора непосредно по раѓањето кога бебето започнува да дише самостојно. Ако не се затвори, се нарекува патент дуктус артериозус. Ова може да предизвика проблеми подоцна во животот. Во повеќето случаи, лекарот ќе го затвори отворот со употреба на лекови. Доколку конзервативниот пристап е неуспешен потребно е да се направи корекција која може да биде со интервентна процедура или кардиохируршка операција.

 

Double right ventricle (DORV)

Double right ventricle (DORV) е срцево заболување кое е присутно уште од раѓање (вродено). Аортата се поврзува со десната комора (комората на срцето што пумпа крв со кислород во белите дробови), наместо со левата комора ( комората која нормално пумпа крв богато со кислород во телото).

 

Фалот тетралогија

Тетралогијата на Фалот е ретка состојба која се јавува заради комбинација на четири срцеви мани, присутни при раѓање (вродена).

 • Вентрикуларен септален дефект
 • Стеноза на пулмоналната валвула
 • Аорта во која се влева крв од двете комори
 • Хипертрофија на десната комора

 

Операциите и интервенциите на Одделот за кардиохирургија и интервентна кардиологија кај деца, се покриени од фондот (ФЗОМ) а за пациентите надвор од Македонија, Клиничката болница Жан Митрев, има склучено договор за соработка со приватни осигурителни комапании

 

Акад. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија, интервентен кардиолог