Спортска Трауматологија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Спортска Трауматологија

Кога учествувате во спортски и физички фитнес активности, можете да ги повредите меките ткива од вашето тело. Дури и едноставните секојдневни активности можат да ги оштетат овие лигаменти, тетиви и мускули.

Некои од повредите на мекото ткиво кои најверојатно ќе ги почувствувате вклучуваат:

  • Исчанувања (шинувања)
  • затегнувања
  • контузии
  • тендонитис
  • бурзитис
  • повреди од напрегање

Кои било од овие може да бидат резултат на еден настан, како што е паѓање, ненадејно свиткување или удар на телото. Исто така можете да поднесете една или повеќе од овие повреди поради повторлива прекумерна употреба, како што се тековни спортски активности. Во овој случај, мали количини на стрес (напрегање) на телото се акумулираат полека но сигурно. Резултатот може да биде штета и болка.